Jakub Tyrka

Jestem absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od najmłodszych lat w centrum moich zainteresowań znajdują się nauki prawnicze. Drogę do zawodu notariusza realizowałem zdając państwowe egzaminy i pełniąc kolejno funkcje prawnika, aplikanta notarialnego i zastępcy notarialnego. W 2021 roku zostałem powołany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego na stanowisko notariusza.

Jednocześnie studiując finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zdobyłem umiejętności z zakresu doradztwa podatkowego, co umożliwia profesjonalną obsługę klientów i wybór optymalnych rozwiązań.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w najlepszych kancelariach w Krakowie pozwala mi na sprawne dokonywanie czynności nawet w najbardziej złożonych stanach prawnych. Reprezentuję nowoczesne, biznesowe podejście do notariatu połączone z najwyższymi standardami merytorycznymi oraz etycznymi. Wszystkie czynności przeprowadzam w sposób przystępny i zrozumiały dla osób niebędących prawnikami.
Każdemu z moich klientów zapewniam oszczędność, komfort i bezpieczeństwo.

KONTAKT