KANCELARIA NOTARIALNA

Co to jest wzmianka w Księdze Wieczystej, tzw. DZKW?

Chcąc dokonać jakiegokolwiek wpisu (np. prawa własności, hipoteki itp.) w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy we właściwym sądzie złożyć wniosek wyrażający chęć dokonania takiego wpisu.

Zgodnie z art. 6267 § 1 kodeksu postepowania cywilnego wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu do sądu zarejestrowany niezwłocznie w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. W myśl art. art. 6267 § 2 kodeksu postepowania cywilnego niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych zaznacza się w odpowiednim dziale księgi wieczystej numer wniosku (wzmianka o wniosku).

Zatem owa „wzmianka” w księdze wieczystej jest wskazaniem w księdze wieczystej, że pod danym numerem nadanym przez sąd kryje się konkretny wniosek. Instytucja wzmianki stanowi informację o tym, że do danej księgi do konkretnego jej działu wpłynął wniosek, który jest rozpatrywany przez sędziego lub referendarza sądowego. Pozytywne rozpoznanie wniosku kończy się wydaniem orzeczenia (art. 6268 § 6 kodeksu postepowania cywilnego), a następnie wzmianka w księdze wieczystej zastąpiona jest właściwym wpisem.

Wykreślenie wzmianki o wniosku następuje z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu, po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie dokonania wpisu lub odrzuceniu wniosku albo o umorzeniu postępowania albo po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie wniosku

Aktualnie czytasz

Co to jest wzmianka w Księdze Wieczystej, tzw. DZKW?

knuplerz.pl © 2022