KANCELARIA NOTARIALNA

Czynności poza kancelarią

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Prawo przewiduje jednak szczególne sytuacje, w których czynność notarialna może odbyć poza siedzibą kancelarii danego notariusza. W przepisie art. 3 § 2 ustawy Prawo o notariacie ustawodawca dopuszcza by czynność notarialna odbyła się w innym miejscu niżeli siedziba kancelarii jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zatem dopuszcza się dojechanie do klienta i dokonanie tam czynności notarialnej. Jednakże mając na względzie dotychczasowe orzecznictwo należy wskazać, że notariusz przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu czynności wyjazdowej nie może kierować się np. swoją wygodą czy życzeniem klienta. Taka czynność wyjazdowa stanowić powinna wyjątek a nie regułę zachowania notariusza. Jako szczególne okoliczności pozwalające na wyjazd notariusza i dokonanie czynności notarialnej po za jego siedzibą można wskazać np. zły stan zdrowia klienta, który nie jest w stanie dojechać do kancelarii.

Aktualnie czytasz

Czynności poza kancelarią

knuplerz.pl © 2022