KANCELARIA NOTARIALNA

Podstawa nabycia

Dzwoniąc do kancelarii często można usłyszeć pytanie: “jaka jest Państwa podstawa nabycia?”. Dlaczego to takie ważne?

Odpowiedź na to pytanie umożliwia ocenę, jakie dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do przygotowania czynności notarialnej przy zabezpieczeniu praw oraz słusznych interesów stron przystępujących do sporządzenia aktu notarialnego.

W sytuacji jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło np. w drodze dziedziczenia (tj. na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia) wymaganym będzie przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanego na podstawie art. 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego. Co warte podkreślenia, jest ono obligatoryjne nawet w przypadku zwolnienia od podatku bądź przedawnienia.

Wiele informacji można ustalić już dzięki samemu wglądowi do elektronicznej księgi wieczystej, dlatego podczas kontaktu z kancelarią numer księgi wieczystej jest nieodzowny, celem weryfikacji podstawy nabycia.

Aktualnie czytasz

Podstawa nabycia

knuplerz.pl © 2022